top of page

COOKIEPOLICY/Integritetspolicy

Integritetspolicy för Kevo Lokalvård AB

Denna integritetspolicy beskriver hur www.kevo.se vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter från besökare på vår webbplats. Vi respekterar din integritet och är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Denna policy beskriver de typer av personuppgifter som vi samlar in, hur vi använder och skyddar dem samt dina rättigheter som användare av vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Detta kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och andra kontaktuppgifter som du anger i kontaktformulär eller när du registrerar dig för våra nyhetsbrev eller andra tjänster.

Vi samlar också automatiskt in teknisk information om din enhet och ditt användande av vår webbplats, inklusive din IP-adress, webbläsarversion, operativsystem, klickade länkar och andra detaljer om din användning av vår webbplats.

Hur använder vi personuppgifterna?

Vi använder personuppgifterna för att kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster, förbättra vår webbplats och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi kan också använda personuppgifterna för att skicka information om våra tjänster, nyhetsbrev och andra marknadsföringsmeddelanden som kan vara av intresse för dig.

Vi kan också använda automatiskt insamlad information för att analysera användningsmönster på vår webbplats och för att förbättra vår webbplats

Hur skyddar vi personuppgifterna?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, samt mot obehörig åtkomst eller avslöjande.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Vi delar inte personuppgifterna med tredje part, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller när det krävs enligt lag.

Vi kan också dela personuppgifterna med våra tjänsteleverantörer, såsom betalningsleverantörer eller analysleverantörer, som behandlar personuppgifterna på våra vägnar enligt våra instruktioner.

Dina rättigheter som användare av vår webbplats

Du har rätt att begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig

 

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så vänligen granska den ofta. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen. Om vi ​​gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den. 

Kontakta oss

Om du vill: komma åt, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, är du inbjuden att kontakta vår webbansvarig på info@wlandslaget.se

bottom of page