top of page
rengöringsprodukter

36 ÅRS ERFARENHET AV LOKALVÅRD & SERVICETJÄNSTER

LÅT OSS GÖRA JOBBET

Kevo Lokalvård startades 1987 och är auktoriserad servicentreprenör.

Med personlig kontakt och ständig dialog ska kunder hos oss känna trygghet. Vi anpassar oss till kundens behov och önskningar där vi alltid erbjuder hög kvalitet. 

Vi kan även erbjuda en mängd tjänster som bland annat: vaktmästeri, montering av möbler, intern flyttningar, bortforsling av grovsopor och alla typer av städuppdrag. 

Framförallt uppskattar våra kunder oss för vår personliga service och vårt höga engagemang.

Miljöpolicy

De krav på företagets miljöpolicy som vi ställt upp är att den skall dokumenteras skriftligen, att den omprövas regelbundet, att den baseras på principerna om god miljöstyrning, att lagar och krav efterlevs, att ständig förbättring av m miljöarbetet eftersträvas, att samtliga anställda känner till den och vet vad den innebär och att den inriktas på de väsentliga aspekterna.
Kevos miljöpolicy har fastställts av företagets ledning och lyder sålunda:


• Vi skall minska förorening, avfall och användning av naturresurser


• Vi arbetar för att beakta miljöaspekterna när vi väljer leverantör


• Ledningen ansvarar för att samtliga anställda har kunskap och förståelse, samt att de efterlever gällande miljölagstiftning  och de krav och bestämmelser som gäller för vår typ av verksamhet

bottom of page